Informatie voor ouders of verzorgers

Zaandam, 13 maart 2017

Beste heer, mevrouw,

Op Pascal Zuid worden we geconfronteerd met uitval van docenten.
Mevrouw Huwaƫ (Nederlands), de heer van den Aakster (Nederlands) en de heer Pos (biologie)
zijn langdurig afwezig. Voor de lessen van de heer Pos hebben we vervanging kunnen vinden door
mevrouw van Alten, mevrouw Mittendorf en de heer Pols Paardekooper.

Het is de school niet gelukt om vervanging te vinden voor het vak Nederlands.
Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt voor Nederlands. Als oplossing daarvoor hebben we
de uren verdeeld over alle klassen. Leerlingen krijgen in plaats van 4 uur Nederlands in de week,
drie uur les en wordt hen een taak gegeven voor het vierde uur. Op deze manier lukt het ons om
alle klassen Nederlands te geven.

Per maandag 13 maart is het nieuwe rooster gestart.

Met vriendelijke groet,

J. Pols Paardekooper
directeur