Algemene informatie

Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school, zoals bijvoorbeeld een fusie of een ingrijpende wijziging van het onderwijsaanbod en de lessentabel hebben de directie en het College van Bestuur voorafgaand advies of instemming van de deelraad mr nodig.

In de deelraad mr van Pascal Zuid zijn personeel en ouders vertegenwoordigd.

Het personeel wordt vertegenwoordigd door:

De heer M. Glas, voorzitter: m.glas@pascalzuid.nl
Mevrouw F. Doeves, secretaris: f.doeves@pascalzuid.nl
Mevrouw I. Smit
Mevrouw A. ter Hark

De ouders/ verzorgers worden vertegenwoordigd door:

De heer T. Vacirca
De heer B. Soepenburg 
De heer R. Ekker
Mevrouw I. Heutink
Mevrouw S. Herfst

Hieronder kunt u de notulen van de deelraad mr Pascal Zuid downloaden:

6 december 2016

24 oktober 2016

20 september 2016

September 2017

November 2017

Februari 2018

Maart 2018

Mei 2018

Wet medezeggenschap op scholen