De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen groot.

De manier van onderwijs geven is heel anders en het komt er kortgezegd op neer dat ze moeten leren studeren.

Daarom worden in de eerste klas zogenoemde studielessen gegeven, waarin zij bijvoorbeeld leren om met opdrachten en het maken van huiswerk om te gaan.

Deze studielessen gelden voor alle leerlingen en worden gegeven door de mentor.