De dyslexie coördinator inventariseert op basis van de gegevens uit het dossier welke leerlingen dyslexie hebben en verzorgt vervolgens de faciliteiten.

Zo kan een leerling met dyslexie recht hebben op een vergroting, op verlenging en op lezen met geluid.

Er zijn leerlingen die nog geen onderzoek hebben ondergaan. In het dossier van de basisschool is dan wel aangegeven dat er een vermoeden van dyslexie is. De leerling zal dan door de dyslexie coördinator worden getest.

Wanneer uit deze gegevens een vermoeden van dyslexie komt, zal de dyslexie coördinator contact opnemen met de ouders.

De leerlingen met een vermoeden van … zullen door een extern bureau verder getest worden. Echter, hier zijn kosten aan verbonden.

 
 

Voor vragen over dyslexie:

Dyslexie coördinator Pascal Zuid
Mevrouw L. Carels

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

email: dyslexie@pascalzuid.nl