Het stageboek is een belangrijk onderdeel van de stage. Met dit stageboek willen we een aantal zaken bereiken. Op de eerste plaats hopen we dat het een betere indruk geeft in de wereld van het beroepsbeeld wat de leerling heeft gekozen.

In de praktijk lessen wordt al een een indruk gegevenen. Toch blijft het een school situatie. Tijdens de stage gaan de leerlingen ervaren wat het werken in het beroepsbeeld echt inhoudt.

Aan het eind van de stageperiode vormt het stageboek een uitgebreid verslag met de bijbehorende competenties van wat de leerling meegemaakt en geleerd heeft.

Stageboek TD kleinStageboek TL kleinStageboek DC klein