Voor dezelfde soort stage worden op verschillende schollen uiteenlopende namen gebruikt. En soms hebben stage juist dezelfdenaam, maar is de inhoud weer anders. Erg verwarrend. Hoe zijn ze uitelkaar te houden? De meest voorkomende stages zetten wij hieronder voor u neer.

De drie meest voorkomende stages op Pascal Zuid

Maatschappelijke stage:

 • Oriëntatie op het vrijwilligerswerkveld in de samenlevingpaars-balloetje
 • Kennismaking met allerlei doelgroepen in de maatschappij
 • Verantwoordlijk nemen en krijen voor de omgeving
 • Veel mogelijkheden, afhankeljk van het beleid op school
 • Bijvoorbeeld stage in verzorgingshuis, tutorlessen aan jongere leerlingen.

De maatschappelijke stage vind voornamelijk plaats in de onderbouw.

Snuffelstage

 • Oriëntatie op verschillende vakgebieden waarin jongeren later kunnen gaan werken
 • Ontdekken wat voor werk en organisatie past bij de interesse en talenten van leerlingen
 • Kennismaking met het leven van arbeid en werk

Beroepsoriënterende stage

 • Praktische en sociale vaardigheden oefenen die nodig zijn in het vakgebied
 • Theoretische vakkennis in praktijk brengen
 • Beeldvorming van wat werken in een bepaald beroep inhoudt
 • Oriëntatie het beroepsveld
 • Bijvoorbeeld bij een fietsenmaker, in de keuken van een restaurant, bij een kapper of basisscool

De snuffelstage en beroepsoriënterende stage komen overeen, dit is de stage die je loopt in de bovenbouw.

groenballon