Informatie en nieuws

Rekentoets:
Maandag 30 mei, 1e + 2e uur:   PZ3TDC1 + Rianne Plug uit PZ4TDC4 en Myra van Brugge 4TDC6
3e + 4e  uur: PZ3TDC2 
5e + 6e  uur: PZ3TDC3 en PZ3TDC5

Dinsdag  31 mei, 1e + 2e uur:  PZ3TDC4 
 3e + 4e  uur: PZ3A en PZ3B

Woensdag 1 juni,  1e + 2e uur: Charissa Boutens, PZ3TDC3:  ER-toets


Klas 4 op maandag  6 juni 
4BB: 08.30 – 10.00 uur
4KB: 11.00 – 13.00 uur
4TG: 11.00 – 13.00 uur
De leerlingen van klas 4 in de bijlage hebben zich aangemeld. Controleer of je erbij staat!

 

Boeken inleveren leerjaar 4 op vrijdag 24 juni

 

* Open dagen vervolgopleidingen lj. 4

* Rooster examen tijdvak 2 (herexamens) 

* Bezwaar-/ beroepprocedure voor
   ouders/verzorgers van groep 8

 

Allround button
Bekijk hier de presentatie van VMBO Allround