Voor dezelfde soort stage worden op verschillende schollen uiteenlopende namen gebruikt. En soms hebben stage juist dezelfdenaam, maar is de inhoud weer anders. Erg verwarrend. Hoe zijn ze uitelkaar te houden? De meest voorkomende stages zetten wij hieronder voor u neer.

De drie meest voorkomende stages op Pascal Zuid

Maatschappelijke stage:

 • Oriëntatie op het vrijwilligerswerkveld in de samenlevingpaars-balloetje
 • Kennismaking met allerlei doelgroepen in de maatschappij
 • Verantwoordlijk nemen en krijen voor de omgeving
 • Veel mogelijkheden, afhankeljk van het beleid op school
 • Bijvoorbeeld stage in verzorgingshuis, tutorlessen aan jongere leerlingen.

De maatschappelijke stage vind voornamelijk plaats in de onderbouw.

Snuffelstage

 • Oriëntatie op verschillende vakgebieden waarin jongeren later kunnen gaan werken
 • Ontdekken wat voor werk en organisatie past bij de interesse en talenten van leerlingen
 • Kennismaking met het leven van arbeid en werk

Beroepsoriënterende stage

 • Praktische en sociale vaardigheden oefenen die nodig zijn in het vakgebied
 • Theoretische vakkennis in praktijk brengen
 • Beeldvorming van wat werken in een bepaald beroep inhoudt
 • Oriëntatie het beroepsveld
 • Bijvoorbeeld bij een fietsenmaker, in de keuken van een restaurant, bij een kapper of basisscool

De snuffelstage en beroepsoriënterende stage komen overeen, dit is de stage die je loopt in de bovenbouw.

groenballon

 

 

 

 

 

 

Bij wie moet je zijn als er problemen zijn of je gewoon iets wilt vragen tijdens je stage?

Wij zijn altijd bereikbaar tijdens schooluren op school. 

 

ster4

Vind jij het ook al zo moeilijk om nu al te kiezen wat je later wilt worden?

Op Pascal Zuid hechten wij veel waarde aan het leren in de praktijk en daarom hebben wij een loopbaancentrum op de eerste verdieping van het schoolgebouw.

De stages dragen bij aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en helpen bij het vormen van een goed beeld van het toekomstige beroepsveld. Door in verschillende sectoren stage te lopen worden de leerlingen geconfronteerd met hun eigen competenties tijdens de werkelijke situatie op de werkvloer.

Best spannend als je moet laten zien wie je bent op zo'n jonge leeftijd en wat er van je verwacht wordt!

Tijdens de stage leren leerlingen op een andere manier dan in de klas, door concrete ervaringen in het echte bedrijfsleven, in plaats van in de boeken. Ze zien hoe het er in de maatschappij werkelijk aan toe gaat en ervaren hun eigen handelen daarop. Het doel is de leerlingen breed te oriënteren voordat zij de stap nemen naar het MBO.

Maar ook een kans om te oefenen in solliciteren, jezelf presenteren, samenwerken en omgaan met verschillende situaties. Competenties die later op het vervolgonderwijs zeker weer van pas komen!

De reacties van de leerlingen zijn zeer positief: de stages bij een zorginstelling of bij een bedrijf naar eigen keuze worden vaak als leerzaam ervaren!

Het stagebureau begeleidt de leerlingen in het stageproces. De loopbaancoördinator onderhoudt het contact met het bedrijfsleven en is het aanspreekpunt voor de leerlingen en docenten.

Voor meer informatie over stages kunt u contact opnemen met mevrouw I. Sorber, loopbaancoördinator bovenbouw van Pascal Zuid, via nummer 075 – 616 79 00.

 

childslife

Childlife actie klas 1 en 2 een groot succes!

Jeannine, Rachel, Merve en Larissa uit klas 2R hebben voor hun MAS stage de ChildsLife dozen actie opgestart.
Er zijn 15 grote dozen gevuld met schoolspullen, speelgoed en kleertjes naar Childslife gegaan.
De dozen gaan naar arme families in Oost-Europa.
We zijn erg trots op het resultaat!

 

 

 

 

 

cjpCkv onderbouw

In de onderbouw volgen de leerlingen een aantal kunstvakken: drama, tekenen,  handvaardigheid, beeldend, nieuwe media, muziek, kunstgeschiedenis. Het vak CKV wordt ook gegeven en bestaat uit culturele activiteiten op school en buiten school.


De activiteiten voor leerjaar 1:

Creatieve dag op 4 september 2018

Voorstelling: "Gewoon Held “, van theatergezelschap het Laagland om 13.30 uur op 1 maart 2019 in het Zaantheater

Voorstelling: ”Snowflake” voor klas 1A op 12 april om 19.30 uur in het Zaantheater

Excursies naar Rijksmuseum, Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum op maat

Muziekproject ism Fluxus

Bezoek PascARTival 

 

De activiteiten voor leerjaar 2:

Rondje Wijk: "de Wijk”

Afsluiting Rondje Wijk bij elkaar in de klas

Voorstelling”: “Mindgames” van Timon Krause voor basis en kader

Voorstelling “Oeloek” door 28 februari 2019 voor 2TL 14.00 uur, Zaantheater

Tekenen in Artis

 
3
Pascartival

 

Ckv bovenbouw

In het 3e leerjaar volgen de leerlingen kunstvakken en daarbij het vak CKV.

1
Pascartival


Hoe werkt het?

Het vak CKV bestaat o.a. uit een viertal verplichte culturele activiteiten die zowel tijdens als na lestijd en soms in de avonduren plaatsvinden. 

CKV is verplicht voor alle leerlingen van de derde klas in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. Je maakt van iedere activiteit een Beeldend verslag en een reflectie. De vier verslagen met daarbij de reflectie vormen het digitale Kunstdossier en is tevens het schoolexamen.

Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een voldoende voor het vak CKV op de eindlijst als aan het schoolexamen is voldaan. CKV is een verplichting die ook op het diploma staat.


De activiteiten voor leerjaar 3:

CKV opdracht 

Voorstelling "Voor het Eerst" door 3TL.

·Voorstelling “Oeloek” op 28 februari 2019 voor 3TL 14.00 uur, Zaantheater

Voorstelling ”: “Mindgames” van Timon Krause voor basis en kader

Pascartival voor leerjaar 1 en ouders

Cultuurweek van 19-21 maart

Tekenen in Artis

Alleen leerlingen die voldaan hebben aan CKV kunnen gediplomeerd worden.

Subcategorieën