Leren zelfstandig te werken
Leerlingen leren beter door dingen te ontdekken en actief te zoeken naar antwoorden op vragen.  Dit is het uitgangspunt in het leerwerkhuis van de theoretische leerweg. Het lesaanbod in het leerwerkhuis is een mix van instructielessen (klassikaal) en zelfstandig werken in de werkruimte van het LWH. Daar werken leerlingen actief aan opdrachten van de vakken. Die opdrachten krijgen ze één keer per week in een leertaak aangeboden. Op de leertaak zien ze wat er tijdens de lesuren voor een vak moet gebeuren en welke opdrachten de leerling zelf moet doen om een goed resultaat te behalen. In de werkruimte zijn de vakdocenten aanwezig om de leerlingen te coachen bij het uitvoeren van de opdrachten. In een aparte stilte-ruimte kunnen leerlingen in alle rust leren aan een vak. In het leerwerkhuis werken de leerlingen in vaste groepjes van vier.

Pakketten
Aan het einde van leerjaar 2 kiezen leerlingen, die toegelaten worden tot de TL, uit twee pakketten. Binnen elk pakket maak je kennis met acht vakken.
Pakket A richt zich op uitstroom naar economische- en welzijnsgerichte vervolgopleidingen. Je volgt naast de vakken Nederlands, Engels en wiskunde ook economie, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Duits. 
Pakket B richt zich op vervolgopleidingen in de techniek en gezondheidszorg. Als je dit pakket kiest start je met de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, nask 1 en 2 (natuur- en scheikunde), biologie,  aardrijkskunde en Duits. Voor iedereen  staan ook de vakken lichamelijk opvoeding, kunstvakken, loopbaanleren en mentoruur op het rooster.

Halverwege leerjaar 3 (medio januari) ga je binnen jouw pakket een verdere keuze maken. Je gaat dan het aantal vakken verkleinen van acht naar zes. In de gekozen vakken ga je in het 4e jaar uiteindelijk examen doen. Het aantal lesuren per vak gaat dan ook van drie uur naar vier uur waarmee je direct begint met het voorbereiden op je examen. Leerlingen met een goede motivatie én cijfers mogen ook een extra keuzevak kiezen. In leerjaar 4 komt daar het examenvak maatschappijleer bij.

Activiteiten en stage
In de loop van het schooljaar vinden er heel wat activiteiten plaats, maar een eerste hoogtepunt is de derdejaars werkweek. Tijdens deze sportieve werkweek leren leerling en mentoren elkaar goed kennen. Voor de kunstvakken tekenen, muziek of handvaardigheid brengen wij bezoeken aan musea en voorstellingen. In leerjaar 3 lopen de leerlingen een week stage bij een instelling die door de leerlingen zelf is uitgekozen.

Loopbaan leren
Een apart vak is loopbaan leren. Tijdens dit vak wordt geleerd hoe het is om in projecten te werken. In leerjaar 4 werken we ook aan het sectorwerkstuk en maak je kennis met vervolgopleidingen.

Pascal Zuid is in augustus 2012 gestart met Technologie & Dienstverlening. Dit nieuwe programma geeft jou de kans om kennis te maken met vier beroepsbeelden: Technisch advies, Afbouw & onderhoud, Installatietechniek en Mobiliteit & vervoer. Bij T&D werken wij met de nieuwste technieken waaronder 3D tekenen, 3D printen en 3D frezen.

Bij Technisch advies ga je ontdekken hoe je voorlichting geeft over materialen, technieken en gereedschappen. Je leert met klanten te werken en advies te geven aan klanten over veel voorkomende technische problemen.

Bij Afbouw en onderhoud ga je ontdekken hoe klussen in en om het huis kunt uitvoeren. Denk hierbij aan reparatie- afstel- en onderhoudswerkzaamheden in keuken, badkamer en woonkamer.

Bij Installatietechniek ga je ontdekken hoe je elektrotechnische bewerkingen uitvoert in en om het huis. Je leert systematisch en veilig te werken. Domotica* en beveiliging maken deel uit van dit programma.

* Domotica betekent het aansturen van elektrische toestellen in een huis door informatica en elektronica. Denk dan bijvoorbeeld aan het aansturen van verlichting of gordijnen via je mobiel.

Bij Mobiliteit & vervoer ga je ontdekken hoe je technische reparaties en onderhoud kunt uitvoeren aan vervoersmiddelen, zoals fiets, scooter en de auto.

Kleinmeubel is een extra beroepsbeeld waarbij je ontdekt hoe je werkstukken van hout kunt maken.

In de derde klas ga jij je eerst oriënteren op alle vier de beroepsbeelden. Je maakt hiermee kennis en leert veilig te werken. Daarna ga je verkennen,  je leert meer over de beroepsbeelden en loopt stage. In de vierde klas kies jij twee beroepsbeelden waarin jij je wilt verdiepen.

Op Pascal Zuid vinden we dat je eerst zelf de dingen moet meemaken, voordat je een keuze kunt maken. In de derde en de vierde klas leer je wat je leuk vindt en leer je waar je goed in bent. We laten jou stap voor stap een keuze maken en helpen je daarbij. Dan weet je ook zeker naar welke opleiding je op het mbo wilt gaan. Word je technisch adviseur of ga je een timmeropleiding volgen? Ga je verder leren in de installatietechniek of wil je automonteur worden? Na Technologie & dienstverlening weet je het zeker.

download hier de folder van Technologie & dienstverlening

De onderbouw is een periode van twee jaar waarbinnen leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. Leren gebeurt binnen en buiten school. Pascal Zuid organiseren we excursies, projecten, sportdagen, voorstellingen en nog veel meer activiteiten voor leerlingen.

Havo-kansklas & TL( mavo)
In
de onderbouw onderscheiden we: havo-kansklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo advies, theoretische leerweg (mavo) en de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen. Alle leerlingen met een vmbo-t (mavo)-advies krijgen een uitdagend programma, gelijkwaardig aan TL+. Daardoor heeft iedere leerling met een vmbo-t advies ook de mogelijkheid om door te stromen naar de tweede klas van de havo. Leerlingen met een vmbo-t/havo advies die kiezen voor Pascal Zuid, zijn verzekerd van een plek in de havo-kansklas. Pascal Zuid is de enige havo-kansklas in Zaandam en daar zijn we trots op.

Pascal Zuid werkt samen met Pascal College. De school heeft daarnaast ook goede contacten met de andere havo-scholen in de Zaanstreek. Bij de overstap naar de tweede klas havo maakt de leerling zelf de keuze voor een van de Zaanse havo/vwo scholen.

Havo-kansklas
De vakken in de havo-kansklas zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, techniek, natuur-scheikunde, biologie, geschiedenis. aardrijkskunde, maatschappijleer, kunstgeschiedenis en kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en nieuwe media), lichamelijke opvoeding. Kernvakken worden aangeboden op havoniveau, bij de overige vakken dagen we leerlingen uit op havoniveau.

Theoretische leerweg (mavo)
De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de theoretische leerweg (mavo) zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen2F,  techniek, natuur- scheikunde, biologie & verzorging, geschiedenis, aardrijkskunde, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en nieuwe media) lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 wordt het vak Frans vervangen door Duits.

 

Kaderberoepsgerichte leerweg
De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de kaderberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 komt daar natuur- scheikunde en Duits bij.

Basisberoepsgerichte leerweg
De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de basisberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In de tweede klas komt daar natuur-scheikunde bij.

Kader/Theoretisch
Bij een dubbel advies K/T ontvangen de leerlingen onderwijs op theoretisch niveau. We nemen de tijd om de leerlingen te ondersteunen om naar dit niveau te toe groeien. Op het rapport staan zowel TL- als kadercijfers. Na het eerste leerjaar krijgt de leerling een advies voor het tweede jaar de theoretische- of kaderberoepsgerichte leerweg.

Basis/Kader
Bij een dubbel advies B/K ontvangen de leerlingen onderwijs op kaderniveau. We nemen de tijd om de leerlingen te ondersteunen om naar dit niveau toe te groeien. Op het rapport staan zowel kader- als basiscijfers. Na het eerste leerjaar krijgt de leerling een advies voor het tweede jaar kader- of basisberoepsgerichte leerweg.

Keuzes
In leerjaar 2 worden alle leerlingen voorbereid op de keuzes, die ze in leerjaar 3 kunnen maken.

Specifieke ondersteuning
Voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsachterstanden bestaan er specifieke programma's op het gebied van Nederlandse taal, rekenen, sociale vaardigheden en faalangstreductie. Vorderingen op het gebied van Nederlands en rekenen worden consequent getoetst. 

Ontdek je talenten op Pascal Zuid!

Vind jij het ook zo moeilijk om nu al te kiezen wat je later wilt worden? Sportbegeleider, verkoper in een modezaak, ondernemer of misschien wel kok. Je kunt alle kanten op! Veel jongeren hebben moeite met een beroepskeuze. Daarom heeft Pascal Zuid de brede afdeling Dienstverlening & Commercie XL. Daar verken je in twee jaar tijd acht verschillende beroepsbeelden. Kom ontdekken wat jouw talenten zijn!

Voor wie?

Voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 van het VMBO, van de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte (BB) leerweg.

Wat ga je doen?

Je onderzoekt een groot aantal beroepsbeelden. Je gaat de keuken in en verkent de wereld van de horeca. Je leert hoe je sport- en spelactiviteiten organiseert. Je werkt in een modewinkel en vindt uit hoe een kassa werkt. Je gaat op zoek naar informatie over vakantielanden op internet en geeft reizigers goede tips. Je maakt visitekaartjes en bedenkt daarvoor je eigen ontwerp. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van wat je gaat doen.

Hoe ziet het programma eruit?

In leerjaar 3 begin je met een kennismaking van acht verschillende beroepsbeelden. Hierna ga je vijf beroepsbeelden verder verkennen.
In leerjaar 4 ga jij je verdiepen in twee beroepsbeelden.

Werken voor en met mensen!

Voor alle beroepen in de dienstverlening geldt: je werkt er voor anderen en met anderen. Het is belangrijk dat je sociaal bent en communicatief.  Dat betekent onder meer dat je goed moet kunnen samenwerken, naar elkaar luistert en vriendelijk bent. Je werkt bij Dienstverlening & Commercie XL daarom altijd met een of meer klasgenoten samen aan een opdracht. Zo oefen je alvast met deze vaardigheden.

De afdeling

In het nieuwe schoolgebouw hebben we een hele verdieping speciaal ingericht voor Dienstverlening & Commercie XL. Op deze verdieping vind je de winkel, de keuken en het restaurant, een ICT servicepunt, een ontwerpstudio en een schoonheidssalon. Allemaal speciaal ingericht voor jou om praktisch te kunnen oefenen aan je vaardigheden.

Wat vond je ervan?

Na afloop van elke opdracht vertel je in eigen woorden wat je ervan vond. Wat interesseert je, wat vond je minder leuk? Vind je jezelf geschikt voor dit soort werk? Waarom wel of waarom niet? Door die vragen te beantwoorden, wordt de keuze voor een vervolgopleiding na de vierde klas gemakkelijker.

Advies

Als je kiest voor de afdeling Dienstverlening & Commercie XL betekent dat je je 100 procent inzet. Dat jij je van je beste kant laat zien. Je werkt tenslotte aan je eigen toekomst. Aan het einde van het vierde jaar zijn er veel dingen die je moet weten en dingen die je moet kunnen doen. Die dingen noemen we competenties. Je moet bijvoorbeeld beslissingen kunnen nemen, initiatief tonen en kunnen samenwerken. Daar kom je verder mee. Elke periode in leerjaar 3 en 4 sluit je af met een talentgesprek. Je bespreekt je vorderingen en ervaringen  met je mentor en krijgt een advies over welk beroepsbeeld voor jou het meest geschikt is.

Aansluiting op het MBO

Op school werk je samen en zelfstandig. Tijdens stages doe je veel praktijkervaring op. Via het Meetingpoint krijg je echte opdrachten die je uit moet voeren. Hierdoor ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. Dienstverlening en Commercie XL sluit hiermee goed aan op het MBO.

download hier de folder van dienstverlening & commercie XL

Stagetips die je kunnen helpen aan een goed voorbereid stagegesprek!

Wat is je doel?

 • In welk beroepsbeeld wil je graag stage lopen?
 • Wat wil je graag leren van deze stage?
 • Wat kun je op internet, of bij familie /kennissen vinden van deze branche?
 • Welk bedrijf past goed bij het gekozen beroepsbeeld?

De voorbereiding,  de checklist

 • Ben je goed gekleed, zie je er verzorgd uit?
 • Met wie heb je een gesprek? Onthoud de naam van de persoon.
 • Kom op tijd!
 • Heb je alles bij je, je sollicitatiebrief en je CV.
 • Wat weet je van het bedrijf, heb je gezocht naar info op internet van het bedrijf?
 • Maak een lijstje  met vragen die wilt stellen.

Het gesprek, de checklist

 • Geef een motivatie waarom je graag bij het bedrijf stage wilt lopen.
 • Vertel wat over jezelf, waar ben je trots op.
 • Vraag naar de werkzaamheden in het bedrijf
 • Vraag naar de werktijden van het bedrijf
 • Wie gaat jouw begeleider worden in het bedrijf?
 • Welke kleding trek je aan?

b

 

De eerste dag

 • Wat zijn de huisregels?
 • Bij wie moet je je melden als er iets is, te laat of ziek?
 • Stel je netjes voor aan alle collega’s

En tot slot!

Omgaan met complimenten en kritiek

Wat zijn complimenten?

 • Een opgestoken duim
 • Een schouderklopje
 • Te horen krijgen dat je goed samenwerkt
 • Te horen krijgen dat je je werk goed doet
 • Te horen krijgen dat je leert van de dingen die je doet

Wat is kritiek?

 • Kritiek is bedoeld om je te helpen te veranderen en te verbeteren
 • Vraag om uitleg als je het niet snapt
 • Word niet boos
 • Leg de schuld niet bij een ander of de situatie
 • Maak samen met je begeleider een plan hoe je de situatie kunt en gaat veranderen
 • Probeer de kritiek te veranderen in een leerdoel! Je komt immers om te leren!
 • Schrijf het op in je stageboek!

 

Subcategorieën