eu 1

ESF subsidie regeling: Duurzame inzetbaarheid                            

Op 15 oktober 2014 heeft de afdeling P&O een aanvraag ingediend voor een subsidieregeling m.b.t. duurzame inzetbaarheid. We hebben vanuit het agentschap SZW op 25 november 2014 te horen gekregen dat deze subsidie verleend is. Vanaf 26 november 2014 is het project DIB gestart.

ZAAM heeft de ambitie om het gezondheidsbeleid verder uit te breiden tot een integraal Duurzaam InzetbaarheidsBeleid. Op deze wijze wordt aan de strategische doelstellingen van de organisatie voldaan en borgen we ook de kwaliteit van onderwijs voor de komende jaren. Daarbij vindt ZAAM het zeer belangrijk dat alle medewerkers kunnen werken aan hun inzetbaarheid om nu en in de toekomst op een verantwoorde manier actief te kunnen zijn voor de eigen of andere organisatie.

Vanuit de expertgroep Arbo- en Gezondheid zijn er een aantal thema’s benoemd die onder het DIB vallen. Deze thema’s hebben direct betrekking op de medewerkers en zijn van belang om te ontwikkelen. De volgende thema’s zijn benoemd:

  1. Invoeren van de aanbevelingen uit de organisatiescan duurzame inzetbaarheid i.c.m. het gezondheidsbeleid
  2. Het adviseren en ontwikkelen van een provideroverzicht t.a.v. duurzame inzetbaarheid 
  3. Het bevorderen van gezond en veilig werken (verlichten fysieke belasting, bevorderen gezonde leefstijl bevorderen arbeidsveiligheid); 
  4. Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; 
  5. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg (work-life balance);

Bovengenoemde thema’s zullen op verschillende niveaus (centraal of decentraal) worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Deelnemende scholen zijn De Apollo en Pascal Zuid.

Vanuit beide scholen zal de MR actief betrokken worden bij het ontwikkelen en implementeren van het beleid. De Apollo richt zich op leeftijdsbewust personeelsbeleid (thema 3 en 4) en Pascal Zuid zal zich bezig houden met thema 5, werk-privé balans. Het gehele traject zal begeleidt worden door Remco Larooij (adviseur strategisch gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid, DeVitOn).  

eu 2

vlcsnap-2014-10-22-09h02m51s62

Subcategorieën