Locker en schoolpasje
Pascal Zuid stelt de verplichting om een locker te gebruiken. Het huurbedrag bedraagt € 12,50.
 
De locker wordt geopend met het schoolpasje, waarvoor wij € 10,00 rekenen. Naast het openen van de locker wordt dit pasje ook gebruikt als toegangsbewijs bij o.a. schoolavonden, om producten te kopen in de pauzes en printopdrachten te geven. Per print of kopie betaalt de leerling € 0,05 voor enkelzijdig zwart/wit, € 0,08 dubbelzijdig zwart/wit, € 0,20 enkelzijdig kleur en € 0,32 dubbelzijdig kleur. Het pasje kan op Pascal Zuid opgeladen worden door middel van een automaat die werkt op munt- en papiergeld.
 
Bij verlies van het pasje wordt er voor € 10,00 een nieuw pasje gemaakt.

Schoolboeken
De schoolboeken worden kosteloos verstrekt. Bij beschadiging of verlies wordt een nieuw boek besteld. U betaalt hiervoor de kostprijs van het betreffende boek.

Overige leermiddelen
Het spreekt vanzelf dat de leerlingen dienen te beschikken over een agenda, schrijf- en tekengerei, schriften of multomappen.
Iedere leerling dient in het bezit te zijn van een rekenmachine.

De 4e jaars leerlingen van de theoretische leerweg hebben voor het vak Nederlands een 23-rings multomap nodig.

De 3e jaars leerlingen hebben voor het vak Nederlands een 23-rings multomap, insteekhoesjes (23-rings), 10 Leitz mapjes, schrijfpapier 23-rings, etui met daarin zwarte of blauwe pennen, lijmstift en schaar nodig. 

Op de afdeling Technologie leerjaar 3 en 4 is het dragen van werkkleding en veiligheidsschoenen verplicht. Informatie over de kosten en aanschaf hiervan ontvangen de leerlingen in een aparte brief.
 

Download hier het totale overzicht van de kosten.

De klankbordgroep bestaat uit geïnteresseerde ouders/verzorgers die mee willen denken over Pascal Zuid. Zo maken we met elkaar een betere school.

Tijdens de bijeenkomsten wordt het functioneren van Pascal Zuid besproken en wordt ouders/verzorgers in de klankbordgroep om hun mening gevraagd.

Ouders/verzorgers brengen ook zelf bespreekpunten in. Wederzijds ontstaat er begrip en werken we gezamenlijk aan verbeterpunten voor de school.

Ouders/verzorgers van de klankbordgroep hebben afgelopen schooljaren bijvoorbeeld hun mening gegeven over het thuis kunnen inloggen in het cijfer-, en aanwezigheidssysteem, hebben op de open avonden verteld over hun ervaringen met de school en hebben meegedacht over de website van Pascal Zuid.

Dankzij deze ouders/verzorgers hebben we het gevoel van veiligheid voor leerlingen en medewerkers op Pascal Zuid vergroot.

 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

De bijenkomsten van de klankbordgroep zijn op:

- Donderdag 11 oktober 2018 
- Donderdag 29 november 2018
- Donderdag 24 januari 2019 
- Donderdag 14 maart 2019
- Donderdag 06 juni 2019 

Van 19.30-20.45 uur.

Download hier de brief deelname klankbordgroep.

 


 

 

 

Beste ouder of verzorger,

​Pascal Zuid is een vmbo school waar we met elkaar staan voor ontplooiing en ontwikkeling van jonge mensen.

Op Pascal Zuid ontdekken leerlingen waar hun kwaliteiten liggen door zelf allerlei ervaringen op te doen.

Niet alleen binnen het schoolgebouw, maar ook daarbuiten, door excursies, activiteiten, evenementen, maatschappelijke stage en een beroepsgerichte stage.

Reflecteren op de houding en werkzaamheden maakt deel uit van het leerproces.

Zo verwerven leerlingen een volwaardige plaats in de maatschappij, weten ze wie ze zijn, wat ze kunnen en zijn ze sociale en betrokken personen.

Leerlingen die vanuit de basisschool de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, hebben zorg en begeleiding nodig om in vier jaar de stap te maken naar havo en mbo.

Leerlingen worden op Pascal Zuid begeleid in het zelfstandig leren en het maken van keuzes voor hun loopbaan.

In ons moderne gebouw hebben leerlingen een thuisbasis in een bepaald gedeelte van de school.

We kennen elkaar en we zorgen ervoor dat iedereen, zowel leerlingen als medewerkers, zich welkom voelt.

Samen maken we de goede sfeer en het juiste klimaat om te kunnen leren en ontwikkelen.

De begeleiding en zorg neemt dan ook een centrale plaats in. 

 

Keuzegids de overstap

Informatieavond:

De informatieavond is op dinsdag 27 november 2018.

U kunt zich hier aanmelden voor deze avond.

 

OPEN HUIS:

Dinsdag 15 januari 2019 van 18:30 tot 21:00 uur.

 

OPEN LESMIDDAGEN:

Woensdag 16 januari 2019

Woensdag 6 februari 2019

van 13:30 - 15:00 uur

Meld uw zoon of dochter hier aan voor de open lesmiddag.

 

 

 

Absentie:
Absentie van te voren melden door middel van een absentiebriefje (ophalen en inleveren bij receptie).

Per lesuur wordt door de docenten gecontroleerd of de leerling aanwezig is.

Bij afwezigheid zonder kennisgeving worden ouders/verzorgers zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers telefoonnummers doorgeven waar ze overdag te bereiken zijn.

Download hier het stappenplan verzuim-te laat/spijbelen

Leerplicht

 

 

Ziekte:
Ziekmelding telefonisch doorgeven vóór 08:30 uur en achteraf bevestigen met absentiebriefje.

Bij ziekte tijdens lessen moet de leerling zich afmelden bij de mentor of teamleider. School heeft telefonisch contact met de ouders/verzorgers voordat de leerling naar huis mag. Indien er geen contact is, moet de leerling naar school bellen als de leerling thuis aangekomen is.

Subcategorieën