In geval van een probleem of een klacht die niet met de mentor besproken kan worden, kan de leerling in gesprek gaan met één van de twee vertrouwensdocenten van Pascal Zuid: mevrouw Steinvoorte of de heer Dotse. Zij horen de klacht of het probleem aan en gaan ervoor zorgen dat er naar een oplossing gezocht wordt.

Ouders of verzorgers wordt gevraagd een klacht of probleem eerst met de mentor te bespreken. Wanneer de ouder deze klacht of dit probleem nader wil bespreken, kan er een afspraak worden gemaakt met de teamleider.

Alle kinderen doen mee!
Sporten en cultuur met Meedoen Zaanstad.

Woont u in Zaanstad of Oostzaan? Heeft u een laag inkomen? En heeft u kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Maak dan gebruik van Meedoen Zaanstad. In onze webshop kunt u een sport of een culturele activiteit voor uw kinderen uitzoeken. De gemeente betaalt het abonnement direct aan de cultuur-of sportvereniging.

Hoe werkt het?
U kunt Meedoen Zaanstad vanaf half maart aanvragen via de regeling Schoolgaande Kinderen.
1.    Ga naar www.meedoenzaanstad.nl
2.    Ga naar Regeling Aanvragen en download het aanvraagformulier voor de Regeling Schoolgaande Kinderen.
3.    Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een toekenningsbrief. Een week hierna kunt u inloggen in de webshop met activiteiten. De inloggegevens staan in de brief.

Heeft u vragen? Bel dan de gemeente Zaanstad, nummer 14075.

Algemene informatie

Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school, zoals bijvoorbeeld een fusie of een ingrijpende wijziging van het onderwijsaanbod en de lessentabel hebben de directie en het College van Bestuur voorafgaand advies of instemming van de deelraad mr nodig.

In de deelraad mr van Pascal Zuid zijn personeel en ouders vertegenwoordigd.

Het personeel wordt vertegenwoordigd door:

De heer M. Glas, voorzitter: m.glas@pascalzuid.nl
Mevrouw F. Doeves, secretaris: f.doeves@pascalzuid.nl
Mevrouw I. Smit
Mevrouw A. ter Hark

De ouders/ verzorgers worden vertegenwoordigd door:

De heer T. Vacirca
De heer B. Soepenburg 
De heer R. Ekker
Mevrouw I. Heutink
Mevrouw S. Herfst

Hieronder kunt u de notulen van de deelraad mr Pascal Zuid downloaden:

6 december 2016

24 oktober 2016

20 september 2016

September 2017

November 2017

Februari 2018

Maart 2018

Mei 2018

Wet medezeggenschap op scholen

Algemene informatie

Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school, zoals bijvoorbeeld een fusie of een ingrijpende wijziging van het onderwijsaanbod en de lessentabel hebben de directie en het College van Bestuur voorafgaand advies of instemming van de deelraad mr nodig.

In de deelraad mr van Pascal Zuid zijn personeel en ouders vertegenwoordigd.

Het personeel wordt vertegenwoordigd door:

Ko Koenis, voorzitter: k.koenis@pascalzuid.nl
Fanny Doeves, secretaris: f.doeves@pascalzuid.nl
Ingrid Smit
Annemarleen ter Hark

De ouders/ verzorgers worden vertegenwoordigd door:

Saïda Derrazi
Tom Vacirca
Bart Soepenburg 
Ronald Ekker
Inge Heutink
Sabine Herfst 

Hieronder kunt u de notulen van de deelraad mr Pascal Zuid downloaden:

12 januari 2015
11 februari 2015
09 maart 2015
08 april 2015

Wet medezeggenschap op scholen

In de afgelopen drie jaar (2007-2010) werkten in het project Startbaan alle Zaanse vmbo-scholen en het mbo van het Regio College samen om de aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren. Het doel was het verminderen van voortijdig schoolverlaten. De eerste resultaten zijn bereikt: het studiesucces van de deelnemers in het mbo is toegenomen, het voortijdig schoolverlaten is gedaald en de tevredenheid over de aansluiting vmbo-mbo is gegroeid. Een resultaat om trots op te zijn.

Officieel is het project Startbaan nu afgelopen, maar niet in de praktijk. Startbaan is overgegaan in het Zaans Verbond, een convenant waarin een structurele, duurzame en vruchtbare samenwerking tussen scholen is vastgelegd. De scholen gaan de komende jaren de producten uit Startbaan stevig in het onderwijs verankeren, verbeteringen invoeren en nieuwe inzichten concreet uitwerken.

In de brochure leest u over de resultaten van Startbaan en krijgt u een indruk van de plannen die binnen het Zaans Verbond op de agenda staan. Door schooloverstijgend te werken en het studiesucces van de jongeren als uitgangspunt te nemen, kwamen de producten in de afgelopen jaren tot stand. Dit gaat zich voortzetten in het Zaans Verbond.

Download hier de brochure

Subcategorieën